ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering


Op maandag 9 mei houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op onze tennisvereniging.
Aanvang 20.00 uur. Hieronder vindt u de agenda.

We hopen u allen te zien.

Vriendelijke groet,
Bestuur LTC Aalburg

Agenda ledenvergadering 2016

1 Opening

2 Vaststellen agendapunten van stemgerechtigde leden mits ondertekend door tenminste

vier andere stemgerechtigde leden

3 Mededelingen en ingekomen stukken

4 Notulen algemene vergadering 2015

5 Verslag penningmeester

6 Verslag kascommissie

7 Pauze

8 Verslag commissies: baancommissie, jeugdcommissie, barcommissie, ledenadministratie

9 Opvullen vacatures commissies

10 Behandeling agendapunten opgevoerd in punt 2

11 Rondvraag

12 Sluiting   

Kalender 2017

Geen evenement in de kalender
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30